Om kulturnatten på olika språk

Vi har översatt en kort presentation av kulturnatten till fem språk.

.

Texten på svenska

Eskilstuna kulturnatt

Under Kulturnatten kan du uppleva teater, musik, dans, konst och litteratur och delta i aktiviteter och workshops för alla åldrar. Alla programpunkter under Kulturnatten är gratis.

Kulturnatten pågår klockan 15.00-23.00 på scener, torg, museer och bibliotek. Programmet hittar du på eskilstunakulturnatt.se.

Kulturnatten samordnas av Eskilstuna kommun och skapas av alla som vill arrangera en programpunkt.