För arrangörer

Vill du göra något under kulturnatten? Då är du en av kulturnattens arrangörer.

Alla programpunkter ska ha fri entré och innehålla något slags kulturinslag. Innehållet kan även vara folkbildande, såsom föreläsningar, om temat berör kultur.

Programanmälan är öppen 1 april - 15 augusti. Mer information om hur du anmäler din programpunkt kommer inom kort.

Vill du göra något under kulturnatten ska du anmäla din aktivitet som en program­punkt i Evenemangsguiden.

För att anmäla din program­punkt behöver du en tid, plats, beskrivning och en bild i liggande format.

Arrangerar du fler program­punkter anmäler du dem en och en.

Du kommer inte själv kunna göra ändringar i din programpunkt efter att du registrerat den i Evenemangs­­guiden, så beskriv din aktivitet rätt från början.

Anmälan ska göras senast 15 augusti. Lägg till texten: En del av Eskilstuna kulturnatt 2023. längst ner i din beskrivande text för att komma med i programmet.

Får du problem, behöver justera eller ställa in din anmälda programpunkt, kontakta evenemang@eskilstuna.se.

Har du en scen/plats som arrangörer kan nyttja gratis under kulturnatten?

Det finns många grupper, föreningar, aktörer och artister som behöver en plats. Samarbeta gärna och boka in artister och grupper som vill uppträda.

Vill ni att aktörer hör av sig med programförslag kan vi förmedla era kontaktuppgifter:

Fyll i era kontaktuppgifter

Eventuella arvoden eller ersättningar för uppträdanden avtalas mellan parterna.

Alla arrangemang ska ha fri entré för besökare.

Programpunkten ska innehålla något slags kulturinslag. Innehållet kan även vara folk­bildande, såsom föreläsningar, om temat berör kultur.

Arrangören ansvarar för att ord, musik och beteenden som kan uppfattas som fientligt, kränkande eller rasistiskt inte förekommer under programpunkten och att den följer svensk lagstiftning.

Programinnehållet ska vara religiöst och partipolitiskt obundet och får inte innehålla religiös verksamhet så som andakt, bön, gudstjänst, musikgudstjänst eller missionerande, eller ha ett politiskt syfte så som politiska möten, opinions­bildning eller demonstrationer. Konserter och föredrag kan ingå i kulturnatten även när lokalen är en kyrka eller liknande.

Scenen/platsen ansvarar för att eventuell åldersgräns efterlevs.

Arrangeras programpunkten i offentlig miljö ansvarar arrangören för att söka nödvändiga tillstånd.

Arrangören ska anmäla sin programpunkt med tid, plats, text och bild via evenemangsguiden senast 15 augusti.

Arrangören ska i god tid ge information om praktiska och tekniska behov till kontaktpersonen för scenen/platsen.

Kontakta kulturnatt@eskilstuna.se i god tid om programpunkten behöver ställas in eller om något kring förutsättningarna ändras.

Efter genomfört arrangemang rapporterar arrangören antal besökare.

Alla medverkande ska följa GDPR. Personer som syns i bilder/filmer behöver lämna sitt godkännande/samtycke (gärna skriftligt). Mer info om GDPR.

Arrangören rapporterar musik som spelats, spelats in eller streamats till STIM och den scen- och platsansvariga registrerar publikantalet.