För arrangörer

Vill du göra något under kulturnatten? Då är du en av kulturnattens arrangörer.

Alla programpunkter ska ha fri entré och innehålla något slags kulturinslag. Innehållet kan även vara folkbildande, såsom föreläsningar, om temat berör kultur.

Här får du veta mer om hur du deltar:

Vill du göra något under kulturnatten ska du anmäla din aktivitet som en programpunkt på Evenemangsguiden.

För att anmäla din programpunkt behöver du en tid, plats, beskrivning och en bild i liggande format.

Arrangerar du fler programpunkter anmäler du dem en och en.

Du kommer inte själv kunna göra ändringar i din programpunkt efter att du anmält den på Evenemangsguiden, så beskriv din aktivitet rätt från början.

Anmälan ska göras senast 15 augusti. Lägg till texten: En del av Eskilstuna kulturnatt 2022. längst ner i din beskrivande text för att komma med i programmet.

Får du problem, behöver justera eller ställa in din anmälda programpunkt, kontakta evenemang@eskilstuna.se.

Kontakta den som är ansvarig för platsen ni önskar vara på med ert programförslag.

Eskilstuna kommun förmedlar kontaktuppgifter till några av kulturnattens scener, samarbetspartners och mötesplatser som upplåter sina lokaler utan kostnad.

Kontakta scener

Det är såklart även fritt fram att kontakta andra scener och lokaler i stan. Du kan även uppträda på gator, torg eller i parker inom kulturnattens tillståndsområde.

Har du frågor se Frågor och svar. Hittar du inte det du söker, eller stöter på problem, kontakta kulturnatt@eskilstuna.se.

Arrangören är ansvarig för att hitta en plats för sin programpunkt, men vi gör vårt bästa för att vägleda och hjälpa till.

Har du en scen/plats som aktörer kan nyttja gratis under kulturnatten?

Det finns många grupper, föreningar, aktörer och artister som behöver en plats. Samarbeta gärna och boka in artister och grupper som vill uppträda.

Vill ni att aktörer hör av sig med programförslag kan vi förmedla era kontaktuppgifter:

Fyll i era kontaktuppgifter

Eventuella arvoden eller ersättningar för uppträdanden avtalas mellan parterna.

Alla arrangemang ska ha fri entré för besökare.

Programpunkten ska innehålla något slags kulturinslag. Innehållet kan även vara folkbildande, såsom föreläsningar, om temat berör kultur.

Arrangören ansvarar för att arrangemang och innehåll följer svensk lagstiftning och att det inte förekommer förtal, trakasserier eller kränkningar.

Alla arrangemang ska sträva efter att uppnå mångfald, jämställdhet och miljömässig hållbarhet.

Scenen/platsen ansvarar för att eventuell åldersgräns efterlevs.

Arrangören ska anmäla sin programpunkt med tid, plats, text och bild via evenemangsguiden senast 15 augusti.

Arrangören ska i god tid ge information om praktiska och tekniska behov till kontaktpersonen för scenen/platsen.

Kontakta kulturnatt@eskilstuna.se i god tid om programpunkten behöver ställas in eller om något kring förutsättningarna ändras.

Efter genomfört arrangemang rapporterar arrangören antal besökare.

Alla medverkande ska följa GDPR. Personer som syns i bilder/filmer behöver lämna sitt godkännande/samtycke (gärna skriftligt). Mer info om GDPR.

Arrangören rapporterar musik som spelats, spelats in eller streamats till STIM och den scen- och platsansvariga registrerar publikantalet.

Alla programpunkter kommer marknadsföras både på Evenemangsguiden och på hemsidan för Eskilstuna kulturnatt.

Programpunkter sprids genom Eskilstuna kommuns olika kanaler och kommunikationsinsatser, samt via kulturnattens partners och de scen- och platsansvariga. Alla arrangörer ansvarar också för att marknadsföra sina egna programpunkter till sina specifika målgrupper.

Affisch och loggor att sprida och använda finns här.