Anmäl en programpunkt

Vill du göra något under kulturnatten ska du anmäla din aktivitet som en programpunkt på Evenemangsguiden.

För att anmäla din programpunkt behöver du en tid, plats, beskrivning och en bild i liggande format.

Arrangerar du fler programpunkter anmäler du dem en och en.

Du kommer inte själv kunna göra ändringar i din programpunkt efter att du anmält den på Evenemangsguiden, så beskriv din aktivitet rätt från början.

Anmälan ska göras senast 12 augusti. Lägg till texten: En del av Eskilstuna kulturnatt 2024. längst ner i din beskrivande text för att komma med i programmet.

Får du problem, behöver justera eller ställa in din anmälda programpunkt, kontakta evenemang@eskilstuna.se.