Eskilstuna kulturnatt är framflyttad.

Som alla verksamheter och organisationer följer vi utvecklingen av pandemin noga.
Den 18 september 2021 är det inte möjligt att genomföra den folkfest som vi alla vill att
Eskilstuna kulturnatt ska vara.
Förhoppningsvis är läget ett annat i vår
och vi jobbar nu för att hitta ett nytt datum.

Arrangör

Eskilstuna kommun - logga

Samarbetspartners

   

Sponsorer