Tillgänglighetsredogörelse

Eskilstuna kommun står bakom den här webbplatsen. Vi har som mål att våra webbplatser ska kunna användas av så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vilka kända brister som finns.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Testningsmetod

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen samt använt oss av verktyget Ace It.

Vi känner till följande brister

Bilder
Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter).

HTML
Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Länkar
Möjligen är länktexten inte tillräckligt beskrivande.

Rubriker
Vissa sidor har överhoppade nivåer i rubrikstrukturen.

Sök
Ingen utpekad sökfunktion på sidan.

Kontakta oss för att rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande vis

Skicka e-post till kulturnatt@eskilstuna.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Webbplatsen publicerades: Maj 2020.
Redogörelsen uppdaterades: 24 februari 2021.

Sponsorer