GDPR

Du som registrerar artist och arrangör lämnar samtycke till att Eskilstuna kommun behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig på webbplatsen. Eskilstuna kommun behöver personuppgifterna för att kunna planera och genomföra Eskilstuna Kulturnatt. Arrangörer kontaktuppgifter blir synliga för alla som besöker webbplatsen. Artisters uppgifter blir tillgängliga för inloggade arrangörer. Dina uppgifter raderas 31 december.

Samtycket är inhämtat med stöd av att du har registrerat arrangör eller artist till Eskilstuna Kulturnatt 2021. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta kulturnatt@eskilstuna.se

Mer information om hur Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter finns på eskilstuna.se/gdpr

Sponsorer